Dalahus har tillverkat hus i mer än 80år. 

Företaget har ca 40 anställda och arbetar med prefabricerade husstommar i trä, ribb- och lådbjälklag i KL-trä och limträ, KL-trästommar, takstolstillverkning samt bedriver bygghandelsförsäljning lokalt i Svärdsjö.

Dalahus är ett varumärke i bolaget Huskomponenter Linghed AB.