DMO Skog & Mark

Små och effektiva maskiner ger stort resultat med liten negativ påverkan på marken!
Vi erbjuder, till företag och privatpersoner, en mängd tjänster inom skog och mark. Några exempel på dessa är:

-Trädfällning i skog och på gård.
-Utkörning/Skotning av exempelvis vindfällen och långved.
-Specialfällning och skotning i känsliga miljöer som naturreservat eller andra skyddade objekt där ett minimum av påverkan är ett måste.

Besök deras hemsida här!