ELDNINGSFÖRBUD!

I dag (25/7 2018) har Länsstyrelsen fattat ett nytt beslut ang eldningsförbud i hela Dalarna.

”Under en längre tid har det funnits ett generellt eldningsförbud i Dalarnas län med undantag för grillning med ändamålsenlig grill i egen trädgård och användning av friluftskök, så som stormkök och gasolkök, i samband med camping.

I och med det nya beslutet råder eldningsförbud utomhus i Dalarnas län. Förbudet omfattar alla platser inklusive egen tomt samt inkluderar alla typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus.”

Detta innebär alltså att det inte kommer att vara tillåtet att grilla eller liknande på hela vår festival med tillhörande campingområden.

Läs mera här:

http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_i_dalarnas_lan/pressreleases/med-anledning-av-msb-s-uppmaning-har-laensstyrelsen-idag-fattat-nytt-beslut-om-eldningsfoerbud-i-dalarnas-laen-2598512