Falu Energi & Vatten ansvarar för el, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, kraftproduktion, stadsnät, återvinning samt vatten och avlopp i Falu kommun. De är ett av Falu kommuns helägda dotterbolag och deras största drivkraft är att skapa en framtidssäker infrastruktur. En infrastruktur som gör vardagen bekväm för såväl dagens Falubor som kommande generationer.